ஆழி மயிலே: A Thamizh Poem about Lost love


This Thamizh poem, ஆழி மயிலே (Aazhi Mayiley) is about a love lost – dwelling on what it was and what it could’ve been and the sense of grief that comes with it.
  

Lovers 1920 by Paul Klee as reproduced in The Art of the Erotic
Lovers (1920) by Paul Klee

ஆழி மயிலே
ஆடி மறைந்தாயே

என் பின் கேட்ட குரல் நீ
என் முன் விழுந்த நிழல் நீ
என் பேர் சொல்லும் முன்பே
என் பேர் சேர்ந்தாயே

ஆழி மயிலே
ஆடி மறைந்தாயே

என் முன் உன் கூந்தல்
வாதை தரும் தென்றல்
என் முன் உன் கால்கள்
பாதை தேடும் விழிகள்

ஆழி மயிலே
ஆடி மறைந்தாயே

என் சொல் வரும் முன்பே
உன் சொல் கேட்டேனே
உன் சொல் நீங்கும் போதே
என் சொல்லும் மறந்தேனே

ஆழி மயிலே
ஆடி மறைந்தாயே
என்னில் இணைந்தாயே
நாமாய் சேர்ந்தோமே
என்னில் நீயும்
உன்னில் நானும்

உன்னில் தொலைந்தேனே
என்னை தொலைத்தாயே
யாரை சேர்வாயோ
என்னில் வாழ்வாயோ

ஆழி மயிலே
ஆடி மறைந்தாயே


siva

Siva Wright

Siva is a literature student trying to cope with life, one poem at a time.

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Related Articles

प्यार क्या है

प्यार क्या है

#LoveMonth हाँ तोह बताइए, प्यार क्या है, वो कहाँ है? क्या वो किताबों में है या फिर गुलाबों में आसमान के

The (Note)book of Love

The (Note)book of Love

#LoveMonth Notes on love and relationships, friends and their experiences, films and writing and maybe climate change … It was

Scroll to Top